Regelgeving


Regelgeving
Op deze pagina vindt u artikelen over de regelgeving op gebied van jachthavens en campings.
Als u iets mist of vragen heeft over bepaalde regelgeving neem dan contact met ons op.

Legionellapreventie
Op de onderstaande link vindt u informatie over legionellapreventie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/inhoud/regels-voor-legionellapreventie#/jachthavens

Blauwe vlag
Op de onderstaande link vindt u informatie over de criteria van de blauwe vlag
http://www.blauwevlag.nl/criteria