Subsidies

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Bij de investering in diverse duurzame producten kunnen alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, dus ook u als onze klant, gebruik maken van drie aantrekkelijke subsidieregelingen:

1. Energie-investeringsaftrek (EIA)
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Let op dat u op tijd meldt (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering). Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA.

Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in 2018 in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 121 miljoen per kalenderjaar. EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening. U kunt 54,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Enkele voorbeelden bij TecforRec
Enkele voorbeelden voor het in aanmerking komen voor de EIA regeling:

 • Besparingssysteem voor verlichting (210502)
 • LED-verlichtingssysteem (210506)


2. Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Met deze regeling profiteert u van een investeringsaftrek van 36% van het investeringsbedrag van de duurzame investering. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

3. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Met deze regeling kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Investeren in nieuwe milieuvriendelijke technieken is een must. Welke dat zijn? Ze staan vermeld op de RVO Milieulijst. Voorbeelden zijn o.a. waterbesparende installaties, recyclingmachines, elektrische voertuigen en kachels. Maar ook duurzaam vervoer, recreatie en gebouwen.

Het beschikbare landelijke subsidiebudget voor beide regelingen is in 2018 € 99.000.000,- (MIA) en € 40.000.000,- (Vamil).

Enkele voorbeelden van MIA / Vamil bij TecforRec
Enkele voorbeelden voor het in aanmerking komen voor de MIA/Vamil regeling:

 • Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen (F 3720)
 • Havenontvangstinstallatie bij jachthavens (B 1640)


Voorwaarden van deze 3 regelingen
Er zitten enkele voorwaarden vast aan het in aanmerking komen voor de MIA/Vamil en EIA regeling:

 • De ondernemer/onderneming betaald in Nederland vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting
 • Het meldingsbedrag bedraagt ten minste €2.500,-
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst Energielijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst / Energielijst aan de investering stelt.
 • Zorg voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering).
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

Download hier de brochure en milieulijst 2018 of / en hier de Energielijst 2018 en misschien ontvangt u ook wel subsidie voor uw investering.

Aanvragen
U dient de MIA / Vamil  en EIA regeling 3 maanden nadat u opdracht heeft gegeven (mondeling of schriftelijk) aan te vragen. Dit kan heel gemakkelijk via deze link.

Let op: vraag hiervoor wel op tijd eHerkenning aan.