Subsidies

Bij de investering in diverse duurzame producten kunnen alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen gebruik maken van drie aantrekkelijke subsidieregelingen:+

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Meer informatie hierover staat hierin hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 120 miljoen per kalenderjaar. U mag 55,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Enkele voorbeelden
Enkele voorbeelden voor het in aanmerking komen voor de EIA regeling:

  • Besparingssysteem voor verlichting (210502) of LED-verlichtingssysteem (210506)
  • Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen (251115)

Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Met deze regeling profiteert u van een investeringsaftrek van 36% van het investeringsbedrag van de duurzame investering. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Met deze regeling kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Enkele voorbeelden
Enkele voorbeelden voor het in aanmerking komen voor de MIA/Vamil regeling: 

  • Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen (F 3720)
  • Havenontvangstinstallatie bij jachthavens (B 1640)

Voorwaarden
Er zitten enkele voorwaarden vast aan het in aanmerking komen voor de MIA/Vamil regeling:

  • De ondernemer/onderneming betaald in Nederland vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting
  • Het meldingsbedrag bedraagt ten minste €2.500,-

Download hier de brochure en milieulijst 2017 en misschien ontvangt u ook wel subsidie voor uw investering.

Aanvragen
U dient de MIA / Vamil regeling 3 maanden nadat u opdracht heeft gegeven(mondeling of schriftelijk) aan te vragen. Dit kan heel gemakkelijk op www.mijnrvo.nl. Let op: vraag hiervoor wel op tijd eHerkenning aan.