Subsidies

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Bij de investering in diverse duurzame producten kunnen alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, dus ook u als onze klant, gebruik maken van drie aantrekkelijke subsidieregelingen:

1. Energie-investeringsaftrek (EIA)
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Let op dat u op tijd meldt (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering). Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA.

Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in 2018 in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 121 miljoen per kalenderjaar. EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening. U kunt 54,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken. Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Enkele voorbeelden bij TecforRec
Enkele voorbeelden voor het in aanmerking komen voor de EIA regeling:

 • Besparingssysteem voor verlichting (210502)
 • LED-verlichtingssysteem (210506)


2. Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Met deze regeling profiteert u van een investeringsaftrek van 36% van het investeringsbedrag van de duurzame investering. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

3. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Met deze regeling kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dit kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Enkele voorbeelden van MIA / Vamil bij TecforRec
Enkele voorbeelden voor het in aanmerking komen voor de MIA/Vamil regeling: 

 • Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen (F 3720)
 • Havenontvangstinstallatie bij jachthavens (B 1640)


Voorwaarden van deze 3 regelingen
Er zitten enkele voorwaarden vast aan het in aanmerking komen voor de MIA/Vamil en EIA regeling:

 • De ondernemer/onderneming betaald in Nederland vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting
 • Het meldingsbedrag bedraagt ten minste €2.500,-
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst / Energielijst staat die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die de Milieulijst / Energielijst aan de investering stelt.
 • Zorg voor vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering).
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

Download hier de brochure en milieulijst 2018 of / en hier de Energielijst 2018 en misschien ontvangt u ook wel subsidie voor uw investering.

Aanvragen
U dient de MIA / Vamil  en EIA regeling 3 maanden nadat u opdracht heeft gegeven (mondeling of schriftelijk) aan te vragen. Dit kan heel gemakkelijk via deze link.

Let op: vraag hiervoor wel op tijd eHerkenning aan.